fbpx

Veelgestelde vragen

Bekijk hier onze veelgestelde vragen en wie weet vind jij hier wel een antwoord op je vragen. Toch nog niet geholpen? Contacteer ons en wij helpen je graag verder!

Welke educatieve masters zijn er?

De vijf Vlaamse Universiteiten bieden elk een aanbod aan educatieve masters aan. Bekijk hier welke opleidingen je waar kan volgen.

Waar kan ik de educatieve masters volgen?

Na je bachelor kan je met de educatieve master starten aan één van de vijf Vlaamse universiteiten. Heb je al een master behaald, dan kan je het verkorte traject volgen op een van de campussen van de universiteit van je keuze. Bekijk hier welke opleidingen je waar kan volgen.

Tot welk diploma leidt de educatieve master op?

De educatieve master is een masteropleiding. Het opleidingsniveau is dus hetzelfde als dat van elke andere masteropleiding en leidt tot een masterdiploma van educatieve master.

Krijg ik in de educatieve masteropleiding ook alle vakken van een domeinmaster?

Als educatieve master ben je expert in een bepaald vakgebied. Om die domeinkennis te verwerven neem je een groot aantal studiepunten op in dat bepaalde vakgebied en volg je sowieso een aantal vakken samen met de domeinmasters. Daarnaast verwerf je competenties in leraarschap en in vakdidactiek.

Kan ik na mijn domeinmaster nog een educatieve master volgen?

Ja, dan kan je een verkort traject volgen dat alleen de component leraarschap van 60 studiepunten omvat. Dit verkorte traject kan je op meerdere campussen van de universiteit van je keuze volgen.  Na je domeinmaster verwerf je dan een tweede masterdiploma, dat van educatieve master. Bekijk hier de mogelijkheden per opleiding.

Is het leerkrediet van toepassing op de educatieve master?

Voor het verkorte traject van 60 studiepunten heb je geen leerkrediet nodig. Wie de educatieve master meteen na de bachelor volgt, zet wel leerkrediet in conform de regeling die er nu is voor een inschrijving in een initiële masteropleiding.

Kan ik na mijn bachelor nog instappen in de educatieve master?

Ja, dan volg je de educatieve master in je vakgebied van 90 of 120 studiepunten. Voorafgaand kan je in heel wat bachelors een keuzepakket onderwijs opnemen.  Heb je de 15 studiepunten ‘onderwijs’ in je bachelor nog niet gevolgd, dan volg je deze via een voorbereidingsprogramma of indien mogelijk als een onderdeel van de educatieve masters.

Blijft het LIO-statuut mogelijk?

Werkplekleren, bijvoorbeeld als leraar-in-opleiding (LIO), blijft mogelijk.

Waar kan ik gaan lesgeven?

Met de educatieve master verwerf je het vereiste bekwaamheidsbewijs in de hogere graden van het secundair onderwijs (2de en 3de graad).  Je kan daarnaast ook lesgeven in het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het buso. Bekijk hier de informatie over de lesbevoegdheid.

Wat zijn mijn carrièremogelijkheden naast het onderwijs?

Uiteraard kan je als vakinhoudelijk expert ook steeds kiezen voor een job in jouw sector. Met de educatieve master word je ook voorbereid op andere educatieve functies, zoals bijvoorbeeld het vormgeven van het educatief aanbod in musea of van een professionaliseringsaanbod in een bedrijfscontext.