fbpx

Vakdidactiek en lesbevoegdheid

Een optimale voorbereiding op het lesgeven in de hogere graden:  de vakdidactiek op masterniveau

Een belangrijke troef van de educatieve masters is de vakdidactiek. In de educatieve master kies je voor één of meerdere vakdidactieken, op basis van je vooropleiding in de academische bachelor- en/of masteropleiding. Je start dan ook gewapend met de nodige domeinkennis aan de vakdidactiek.  In de vakdidactiek leer je hoe je specifieke vakinhouden op een aantrekkelijke en stimulerende wijze kan aanreiken aan je doelpubliek. De aanpak van het aanbrengen van vakinhoud kan namelijk verschillen afhankelijk van het vakgebied en het onderwerp, en vraagt een specifieke aanpak naargelang de verschillende leeftijdsgroepen .  De vakdidactieken van de educatieve masters zijn dan ook specifiek afgestemd op de hogere graden van het secundair onderwijs, en zullen je voorbereiden om kwalitatieve leeromgevingen te creëren.

 

Wil je weten welke vakdidactieken jij op basis van je academisch bachelor– en/of masterdiploma kan kiezen of wil je weten welke academische bachelor je best volgt om een bepaalde vakdidactiek op te nemen? Informeer je dan via de informatiekanalen van de universiteiten.

Enkele voorbeelden

 

  • De vakdidactiek geschiedenis op masterniveau geeft je de nodige inzichten om leerlingen derde graad secundair onderwijs aan te zetten tot historisch onderzoek waarbij ze kritisch omgaan met bronnenmateriaal.

 

  • In de vakdidactiek economie leer je leerlingen te begeleiden bij mini-ondernemingen (waarbij alle aspecten van economie geïntegreerd aan bod komen: macro, boekhouden, verzekeren, marketing, etc).

 

  • In de vakdidactiek wiskunde leren toekomstige leraren het belang van de statistiek als wetenschapstaal te duiden aan leerlingen derde graad secundair onderwijs (inclusief het onderscheid bijvoorbeeld tussen statistisch en wiskundig redeneren).

Een competente leraar in elke context

Als educatieve master word je dan ook de juiste leraar op de juiste plaats. Educatieve masteropleidingen gaan aan de slag met de eindtermen en leerplannen van de hogere graden in het secundair onderwijs. Daarnaast kan je ook concreet inspelen op maatschappelijk relevante uitdagingen voor de doelgroep zoals het begeleiden van studiekeuzeprocessen naar hoger onderwijs en/of het oriënteren naar de arbeidsmarkt. Kortom, in de vakdidactieken komen vakkennis, didactiek en onderwijspraktijk samen.

Vakdidactiek en lesbevoegdheid

Via de vakdidactieken in de educatieve master verwerf je vereiste bekwaamheidsbewijzen voor onderwijsvakken in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, en voor onderwijsvakken in het deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en buso. De educatieve master luidt ook de start in van een hervorming in het systeem van bekwaamheidsbewijzen: na het academiejaar 2022-2023 wordt de educatieve master het diploma dat leidt tot het vereiste bekwaamheidsbewijs in de derde graad van het secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO).

Nood aan meer informatie over de bekwaamheidsbewijzen?
Dat vind je hier!